Piekary Śląskie - informacje


54.702
mieszkańców Piekar Śląskich
26.237
mężczyzn
28.465
kobiet

7.801
w wieku przedprodukcyjnym

33.502
w wieku produkcyjnym

13.399
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

205
zawarto małżeństw

464
urodzeń

740
zgonów

-276
przyrost naturalny
miasto Piekary Śląskie
dochody

335.665.440
wydatki

336.360.672
struktura wydatków Piekar Śląskich

390
0,000%
Leśnictwo

99.429
0,030%
Rolnictwo i łowiectwo

5.135
0,002%
Górnictwo i kopalnictwo

14.165.640
4,211%
Transport i łączność

22.224.544
6,607%
Administracja publiczna

10.179.417
3,026%
Gospodarka mieszkaniowa

702.844
0,209%
Działalność usługowa

2.592
0,001%
Informatyka

332.505
0,099%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38.000
0,011%
Obrona narodowa

8.192.346
2,436%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

132.526
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

1.622.973
0,483%
Obsługa długu publicznego

97.435.088
28,967%
Oświata i wychowanie

19.094.866
5,677%
Ochrona zdrowia

28.044.600
8,338%
Pomoc społeczna

3.598.206
1,070%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.460.948
1,921%
Edukacyjna opieka wychowawcza

33.001.946
9,811%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.599.926
2,259%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.678.193
1,391%
Kultura fizyczna i sport

78.748.552
23,412%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-12-04 02:07
REKLAMA
pogoda Piekary Śląskie
0.7°C
wschód słońca: 07:28
zachód słońca: 15:41
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Piekarach Śląskich

kiedy
2023-12-09 16:00
miejsce
Centrum Kultury Karolinka,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-09 18:30
miejsce
Centrum Kultury Karolinka,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-13 19:00
miejsce
Centrum Kultury Karolinka,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-14 19:00
miejsce
Klub Piekarnik, Piekary Śląskie,...
wstęp biletowany